مشاوره تحصیلی و تدریس خصوصی

تدریس خصوصی و مشاوره تحصیلی

مشاور ومدیر منطقه کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) از سال 1388 تا سال 1393
توانایی تدریس خصوصی در مقاطع دبیرستان (ریاضی - فیزیک - شیمی) و دروس پایه دانشگاه ( ریاضیات- معادلات دیفرانسیل) - راهنمایی . دبستان
توانایی مشاوره درسی در مقاطع دبیرستان ، راهنمایی و دبستان و در مقطع دانشگاه
رضا نیازمند
شماره تماس: 09390987798


مشخصات


مشاوره تحصیلی و تدریس خصوصی