ساخت و واردات تجهیزات ورزشی ، فیزیوتراپی وتوانبخشی

16خرداد

   
لوازم و پوشاک ورزشی

ساخت و واردات تجهیزات ورزشی ، فیزیوتراپی وتوانبخشی

شرکت توانبخش کالاگستر ازسال1374 بامدیریت آقای محسن وسائلی فعالیت خود را در زمینه ساخت و واردات تجهیزات ورزشی ، فیزیوتراپی وتوانبخشی آغاز کرد. شرکت ما مفتخر است که هم اکنون نماینده انحصاری کمپانی های معتبر اروپایی زیر را در اختیار دارد : GymnaUniphy بلژیک یکی از بزرگترین کمپانی های سازنده...

  http://tbkgco.com